+86-21-58356573
LANGUAGE

Inhibition of autophagy potentiated the anti-tumor effects of VEGF and CD47 bispecific therapy in glioblastoma. Applied Microbiology and Biotechnology

     Xuyao Zhang,Shaofei Wang,Yanyang Nan, Jiajun Fan, Wei Chen, Jingyun Luan, Yichen Wang, Yanxu Liang, Song Li, Wenzhi Tian, Dianwen Ju. Inhibition of autophagy potentiated the anti-tumor effects of VEGF and CD47 bispecific therapy in glioblastoma. Applied Microbiology and Biotechnology. 


       https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00253-018-9069-3

        /Upload/file/20180523/20180523181656_0941.docx