+86-21-58356573
LANGUAGE

Disrupting CD47-SIRPa axis alone or combined with autophagy depletion for the therapy of glioblastoma

           Xuyao Zhang, Wei Chen, Jiajun Fan, Shaofei Wang, Zongshu Xian,Jingyun Luan, Yubin Li, Yichen Wang, Yanyang Nan, Man Luo, Song Li,Wenzhi Tian and Dianwen Ju. Disrupting CD47-SIRPα axis alone or combined with autophagy depletion for the therapy of glioblastoma. Carcinogenesis, 2018, Vol. 39, No. 5, 689–699.


          https://doi.org/10.1093/carcin/bgy041